+

Sytuacje losowe na drodze mogą spotkać każdego, niezależenie od umiejętności i stażu za kierownicą. Na ogół nie mamy bowiem wpływu na to, jak jeżdżą inni uczestnicy ruchu drogowego. Ci, którzy nie doświadczyli jeszcze tego typu problemów, z pewnością czasem zastanawiają się, kto uiszcza płatności za pomoc na drodze. Warto wiedzieć, że tego typu sytuacje na ogół nie są jednoznaczne. Różne okoliczności determinują bowiem inne rozwiązania. Dlatego też koszty ponoszą zarówno sprawcy wypadku, jego uczestnicy, jak i ubezpieczyciele.

Laweta Wrocław - Pomoc Drogowa Jarex

Kto zapłaci za pomoc na drodze – od czego to zależy?

Sytuację najlepiej zobrazuje standardowy przykład. Jeśli jesteśmy sprawcą wypadku, a nasz samochód uległ uszkodzeniom, które wykluczają go z udziału w ruchu drogowym, policjant obecny na miejscu może podjąć decyzję o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego. Ratunkiem w takich sytuacjach jest wezwanie lawety. Ubezpieczyciel pokryje koszty holowania tylko wówczas, gdy zapis taki znajduje się w zawartej umowie, a wypadek miał miejsce w odległości, która również została ściśle wyznaczona (np. do 250 km). W przeciwnym wypadku zostajemy obciążeni pełnym kosztem holowania samochodu. Darmowe holowanie dotyczy zarówno sytuacji, gdy jesteśmy sprawcami, jak i uczestnikami wypadku. Niemniej jednak tylko jasny zapis w umowie daje możliwość pokrycia jego kosztów przez ubezpieczyciela.

Kto zapłaci, jeśli my jesteśmy poszkodowani?

Sytuacja komplikuje się, gdy jesteśmy poszkodowani, ale nasza umowa nie zawiera darmowego holowania. Na szczęście prawo przewidziało tego typu sytuację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty lawety pokrywa wówczas sprawca wypadku. Jest to zawarte w jego ubezpieczeniu OC. Nie wszyscy wiedzą również o dodatkowych możliwościach, jakie otwierają się przed uczestnikami losowych zdarzeń na drodze. Jeśli w trakcie kolizji byliśmy akurat w drodze na zaplanowany wcześniej wypoczynek, a nasz samochód nie nadaje się do dalszej jazdy, możemy skorzystać z samochodu zastępczego. A wszystko to na koszt sprawcy wypadku, który ściągnięty zostanie z jego OC.

Jaki jest koszt lawety w mieście?

Kosz skorzystania z lawety w warunkach miejskich waha się w granicach 100 zł, choć jest to oczywiście zależne od firmy i regionu.
Płatności za kolizje i wypadki zostały dość ściśle sprecyzowane. Dzięki jasno określonym zasadom, na ogół nie ma wątpliwości, kto płaci za holowanie, przyjazd lawety i kto pokrywa koszty naprawy pojazdów w sytuacji, gdy z różnych powodów stał się on przyczyną zdarzenia losowego na drodze. Warto jednak rozważyć zakup ubezpieczenia, obejmującego również skorzystanie z lawety wówczas, gdy to my zostaliśmy sprawcą wypadku lub kolizji. Tego typu rozwiązanie pozwoli bowiem uniknąć dodatkowych kosztów, które w przypadku poważnego zdarzenia mogą być i tak bardzo wysokie.

 

Zadzwoń, jeśli potrzebna Ci jest laweta! – Tel. 667 997 907