+

Awaria pojazdu osobowego na drodze to nie lada utrudnienie, zarówno dla właściciela auta, jak i dla reszty uczestników ruchu drogowego. W takim przypadku niezbędne jest szybkie usunięcie samochodu, by nie stwarzał potencjalnego niebezpieczeństwa na drodze. Jedynym rozwiązaniem problemu jest wtedy holowania auta. Sprawa dodatkowo może skomplikować się, gdy uszkodzeniu ulegnie dużo większy pojazd niż typowa osobówka, np. autobus czy tir. W takim przypadku zwykłe holowanie innym autem nie może mieć miejsca, a cały proces przetransportowania uszkodzonego pojazdu musi zostać zorganizowany według zaleceń i rozporządzań rządowych. Jakie są więc zasady holowania autobusów i samochodów ciężarowych?

Ogólne zasady holowania dużych pojazdów drogowych

Holowanie aut osobowych to dosyć częsty przypadek, do którego potrzebujemy jedynie mocnej linki holowniczej oraz samochodu, który będzie holował popsute auto. Inaczej rzecz ma się w przypadku ciężarówek oraz autobusów. Do holowania tego typu pojazdów można korzystać wyłącznie z połączeń sztywnych, które zapewniają większa pewność, bezpieczeństwo i solidność połączenia pojazdów. Holowanie musi również odbywać się przy użyciu odpowiednio dobranego pojazdu holującego. W końcu nikt nie będzie holował autobusu przy pomocy małego auta osobowego. Holownikami takimi dysponują zazwyczaj firmy zajmujące się świadczeniem usług z zakresu szeroko pojętej pomocy drogowej. Ważne jest również to, by sprzęt holujący był odpowiednio dobrany i w pełni sprawny, a pojazd holowany miał sprawne oba układy hamulcowe oraz układ kierowniczy. Przepisy zabraniają także holowania pojazdów z przyczepami lub kolumn pojazdów. Niedozwolone jest również holowanie na autostradzie, chyba że przy pomocy specjalnych pojazdów i tylko do najbliższego zjazdu. Reguły holowania tak dużych pojazdów, jak samochody ciężarowe czy autobusy są ścisłe i wymagają dokładnego przestrzegania przez osobę zajmującą się holowaniem. W przeciwnym wypadku może ona liczyć na kary finansowe nałożone przez policję z tytułu stwarzania zagrożenia na drodze. Warto o tym pamiętać i nie próbować nigdy samodzielnie holować tak dużych pojazdów. Najlepiej oddać sprawę w ręce specjalistów. W tym celu skontaktuj się ze specjalistyczną całodobową pomocą drogową dla tirów i aut ciężarowych. Fachowcy z naszej firmy posiadają nie tylko odpowiedni sprzęt, który zdoła udźwignąć tak duży pojazd, ale przede wszystkim wiedzę, jak z tego sprzętu korzystać bezpiecznie.

Holowanie autobusów i samochodów ciężarowych w świetle przepisów

Dokładne przepisy dotyczące holowania dużych pojazdów, takich jak autobusy i samochody ciężarowe zostały zawarte w Kodeksie Drogowym. Pochodzą one ze strony: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000450 – Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Zasady holowania brzmią następująco:

Rozdział 3
Ruch pojazdów
Oddział 9
Holowanie

Art. 31. 1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
1) prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
2) pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
3) w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim;
4) pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie;
5) pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu;
6) w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim – dwa układy;
7) odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 m do 6 m przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zabrania się holowania:
1) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia;
2) pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony;
3) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego;
4) pojazdem z przyczepą (naczepą);
5) na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

3. W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.